Privacyverklaring - Dichter bij Jezelf Coaching in persoonlijke ontwikkeling

Privacy Verklaring

Dichter bij Jezelf

Contactgegevens:

 • Vicky Ven
 • Kleine Kenenstraat 16 bus 12
 • 3550 Heusden-Zolder
 • België.
 • Gsm-nr: 0477/ 77 -09 -54
 • info@dichter-bij-jezelf.be
 • Ondernemingsnummer: BE 0844.629.181.
 • https://dichter-bij-jezelf.be

Dichter bij Jezelf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamel ik?

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mail-adres
 • IP-adres
 • adres
 • bedrijfsnaam en vestigingsadres
 • ondernemingsnummer/ BTW nummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld: door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Welke bijzondere persoonsgegevens verzamel ik?

Mijn websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@theictgirl.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Waarom ik persoonsgegevens verzamel

Dichter bij jezelf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Het leveren van een bestelling (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Het leveren van je dienstverlening (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Het afsluiten van een abonnement (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier (Toestemming)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Toestemming)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Dichter bij jezelf analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Dichter bij jezelf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of facturering. (Wettelijke plicht)
 • Het registreren voor een nieuwsbrief (Toestemming)
 • Het versturen van promotiematerialen(Toestemming)
 • Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen; (Wettelijke plicht)
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst; (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)
 • Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst; (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)
 • Het voeren van rechtszaken; (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)
 • Geautomatiseerde beslissingen; (Toestemming)
 • Profilering. (Toestemming)

Geautomatiseerde besluitvorming

Dichter bij jezelf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van the ICT girl) tussen zit.

Wat er gebeurt als persoonsgegevens niet worden gedeeld?

Bij het niet delen van persoonsgegevens kan het zijn dat ik een dienst niet kan leveren. Voor online diensten/producten zijn minimaal naam en e-mailadres nodig voor inloggegevens. Voor betaling zijn locatiegegevens en NAW gegevens nodig om tot een overeenkomst te kunnen komen.

De volgende gegevens kunnen online worden gepubliceerd:

 • Naam
 • Profielfoto
 • link naar je website

Bij reviews/testimonials wordt altijd vooraf toestemming gevraagd of dit met/zonder naam en met/zonder foto mag worden gepubliceerd. Het is mogelijk dat deze gegevens meegenomen worden in zoekresultaten.

Cookies en vergelijkbare technieken

Dichter bij jezelf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The ICT girl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al om toestemming gevraagd voor deze cookies. Je kunt je daarnaast zelf ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hieronder vind je de Cookieverklaringen van mijn site: https://dichter-bij-jezelf.be/cookieverklaring/

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics cookies om het gebruik van mijn site te meten.Hiervoor heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.Het laatste octet van geregistreerde IP-adressen is gemaskeerd waardoor een IP-adres niet meer valt terug te herleiden naar een individuele bezoeker.

‘Gegevens delen’ met Google staat uit waardoor Google niet de gegevens kan gebruiken voor eigen doelen.

Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten i.c.m. Google Analytics-cookies.

Nieuwsbrief

Dichter bij jezelf verstuurt regelmatig relevante content voor informatie- en marketingdoeleinden via Mailerlite. Het is te allen tijde mogelijk om gegevens te wijzigen en je af te melden voor deze e-mails via de link in de e-mails.

Delen met derden

Dichter bij jezelf verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze derde partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. Dichter bij jezelf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens buiten Europa

De meeste gegevens die ik opsla worden opgeslagen in de Cloud. Alle partijen waarbij ik dat opsla bevinden zich binnen Europa of hebben een EU-US Privacy shield of een adequaatsheidsbesluit.

Bewaartermijnen

Dichter bij Jezelf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
 • Naam en e-mailadres > 3 maanden na laatste interactie > bewaren zolang als nodig. Als 3 maanden na laatste interactie dan automatisch verwijderen.
 • NAW en bestelhistorie in administratie > 7 jaar > In boekhouding voor wettelijke bewaartermijn
 • NAW en Bestelhistorie in webshop > 2 jaar > Huidig en vorig boekjaar voor controle boekhouding
 • Naam en e-mailadres in Mailbox/Agenda > 2 jaar > Huidig en vorig boekjaar voor feedback en overleg
 • IP-adres in logs > 1 week > Voor probleemoplossing en beveiliging
 • Naam, e-mailadres in Zoom > 30 dagen na Zoommeeting > Indien er een meeting is waarvoor logingegevens moeten worden opgegeven dan wordt de meeting binnen 1 maand verwijderd.
 • Naam, e-mailadres, profiel in websites > 1 jaar na laatste inlog > toegang tot aankopen en bestelgegevens.
 • Naam, e-mailadres en projectgegevens > 1 naar na einde project > referentie, feedback en opnieuw opstarten.

Beveiliging

Dichter bij Jezelf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dichter-bij-jezelf.be.

Dichter bij jezelf heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall op gebruikte apparaten.
 • Versleuteling van de gebruikte apparaten.
 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die ik, waar mogelijk, gebruik om te voorkomen dat jij uit mijn naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkom ik dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Alle website is van Dichter bij Jezelf is voorzien van beveiligingssoftware en er wordt regelmatig een backup van gemaakt.
 • Waar mogelijk wordt 2-factor Authentication gebruikt voor inlog op systemen.
 • Alle wachtwoorden voor apparaten, systemen en websites zijn sterke wachtwoorden die versleuteld worden bewaard in een zogenoemde wachtwoordkluis (lastpass.com).

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dichter bij jezelf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dichter-bij-jezelf.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer.

Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Dichter bij Jezelf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Graag los ik het, indien mogelijk, eerst direct met jou op.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar info@dichter-bij-jezelf.be.

Wijzigingen

Dichter bij Jezelf behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Inhoudelijke wijzigingen altijd gecommuniceerd via de ‘Nieuwsbrief’.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19-3-2020

In geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene voorwaarden voorrang op dit privacy-beleid.

Klachten:

Indien ik volgens jou je rechten niet zouden respecteren, kan je het volgende doen:

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Vicky Ven, kan jij je wenden tot:

 Gegevensbeschermingsautoriteit:

Scroll naar boven

Gratis Scangesprek aanvragen

Jouw gegevens uit het contactformulier worden enkel gebruikt om je vraag te beantwoorden of om te voldoen aan je verzoek. Indien je het hokje hebt aangevinkt worden je gegevens gebruikt in het mailsysteem.

Meer informatie vind je in de privacyverklaring.